Thisted Bibliotek og folkeskolerne samarbejder om multimodale tekster

"En mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur" skoleåret 16/17Kort beskrivelse af projektet:

I forbindelse med budgetforliget 2016 blev der ønsket en forbedret service for borgerne gennem øget samarbejde mellem De pædagogiske læringscentre (de tidligere skolebiblioteker) og Folkebiblioteket. Ligeledes fremgår det af folkeskoleloven, at “…Det pædagogiske læringscenter samarbejder med folkebiblioteket” (Folkeskoleloven §19, stk. 2)

KulturRummet og Undervisningsafdelingen i Thisted Kommune har efterfølgende udarbejdet et bud på en sådan forbedret service, som man tester i skoleåret 2016/17. Der er blevet hjemsøgt midler til projektet fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, der imødekom ansøgningen. 

Formål:
I projektet vil værdien af, at arbejde med kvalitative decentrale ressourcer (mobilmedarbejder og uformelle læringsrum), der kan understøtte PLC’erne på tværs af kommunen samt sikre samskabelse med folkebibliotekets ressourcer og faglige viden, blive testet. 

Pr. aug. 2016 blev der ansat en mobil PLC-medarbejder med specialviden indenfor IT og medier i undervisningen. Formålet blev herefter omsat til en model for samarbejde mellem Thisted Kommunes 15 folkeskoler og biblioteket. Denne bliver i skoleåret 16/17 afprøvet 2 gange. 

Samarbejdsmodellen er udviklet i tæt samarbejde mellem mobil PLC-medarbejder og kommunens undervisningschef.Derfor har skolens praksis været en afgørende kontekstforståelse for både udvikling og gennemførsel af projektet. Thisted Kommunens Folkeskoleafd. arbejder med udviklingsstrategier for brugen af IT i undervisningen. Derfor er alle elever i 0.-2. kl. udstyret med en iPad, mens alle elever i 3.-6. kl. har fået tildelt en Chromebook. Derfor var i udviklingen af modellen taget valg om målgruppe på folkeskolerne: Efterårets afviklingen af projektet er målrettet lærere og elever i 0.-2. kl. med fokus på brugen af iPads til filmproduktion. I foråret 2017 gennemføres projektet med fokus på lærere og elever i 3.-6. kl. og Chromebooks til produktion af multimodale tekster. Ligeledes er projektet præsenteret på skoleledermøde, og det er derfor skolelederens opgave at udpege den lærer og den PLC-medarbejder, der skal deltage i projektets start workshop.
Første del af samarbejdsforløbet var en fælles workshop-dag for en lærer og en PLC-medarbejder fra hver skole samt to bibliotekarer fra Thisted Bibliotek. Workshoppen havde både fokus på kompetenceløft i brugen af IT i undervisningen samt samarbejdet om undervisningens forløb over et tema, der er fælles for alle. "Barn i Thy - der hvor jeg bor"Efter workshoppen fik hver deltagende lærer besøg i klassen af 1-2 bibliotekarer og den mobile PLC-medarbejder, der underviste både elever og lærere i klassen. På skolebesøget deltog en udvalgt klasse, og det var op til skolelederen, hvor mange lærere, der deltog i besøget/undervisningen i klasserummet. Her blev eleverne introduceret for biblioteksfaglig viden om bl.a kildekritik, copyright og søgeteknik. Derudover blev elever og lærer undervist i at bruge IT til kreativ produktion. Efterfølgende har lærerne arbejdet med eleverne og slutteligt er alle elevprodukter fra alle skoler i kommunen samlet på denne blog.