Undervisningsforløb: Multimodal tekstforståelse


Multimodale tekster – lav din egen blog.

Beskrivelse:

Undervisningsforløbet sætter fokus på, hvordan vi lærer vores elever at lave målrettede søgninger på nettet, være kildekritiske og vurderings-analytiske over for de tekster, hjemmesider og fakta, der findes på internettet.
Eleverne lærer at oprette og designe deres egen blog, som indeholder tekst, billeder og video. Derfor sætter forløbet også fokus på de mange semiotiske ressourcer, som multimodale tekster indeholder.

Produktet af forløbet er eleverne blogs, de har lavet gruppevis.


Klassetrin:

Forløbet er gennemført på 3. – 6. klassetrin, men det er også velegnet til 7. -9. klasse med enkelte didaktiske justeringer.


Fag:

Forløbet kan inddrages i alle fag, da indholdet på bloggen kan justeres efter det emne og det fag, der arbejdes med på klassen.


Tid:

Forløbets minimums ramme er 8 lektioner. Nedenfor er startforløbet beskrevet, dette har en tidsramme på 4 lektioner. Derefter skal eleverne have tid til at lave indholdet på bloggen. Forløbet kan derfor sprede sig over tid og rammesættes efter de faktuelle timer, der er til rådighed for de involverede klasser.

Ramme
Eleverne skal have et Google-login (g-mail). I det afprøvede forløb har kommunen licens til Google Apps for Education, og hver elev på kommunens folkeskoler har en Google-konto koble på deres UNI-login.
Derudover skal eleverne have en bærbar pc, eller en anden enhed de kan arbejde på. I dette tilfælde har elevene fået tildelt en Chromebook, som de benytter som deres private arbejdsredskab. Det er klart at foretrække, at hver elev har deres egen enhed at arbejde på, men forløbet kan køres med én pr. gruppe. Gruppestørrelse anbefales til max 3 elever.
Ekstra:

Forløbet er en del af et kommunalt projekt, der har fokus på samarbejde og netværksdannelse mellem folkebiblioteket og skolernes PLC. Del 1 af undervisningsforløbet er formidlet og gennemført af en bibliotekar fra Thisted Bibliotek. Det er absolut anbefalelsesværdigt, at en bibliotekar fra folkebiblioteket eller skolens PLC-medarbejder inddrages i undervisningsforløbet og underviser eleverne i min. del 1.

Del 2 gennemføres af en lærer, PLC-medarbejder eller bibliotekar med specialviden: særlig viden om multimedier og inddragelse af IT i undervisningen. Del 2 kræver lidt tekniske færdigheder.


Se det detaljerede undervisningsforløb HER